6.10.12

Αντί προλόγου...Μέσα από τα γεγονότα των τελευταίων χρόνων, εκτός από όλα τα γνωστά δεινά, ξεπήδησαν και πολλές παρέες. Τα ηλεκτρονικά μετερίζια φέρανε κοντά ανθρώπους από διαφορετικές αφετηρίες, αλλά με κοινούς προορισμούς.