18.8.13

Κινητικότητα. Η εγκύκλιος…Εγκύκλιο, με την οποία διευκρινίζει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση του προγράμματος κινητικότητας, εξέδωσε χθες το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Ειδικότερα στην εγκύκλιο -και σε συνέχεια της έκδοσης των προβλεπόμενων Υπουργικών Αποφάσεων- αναλύονται τα έξι βήματα, με τα οποία θα οργανωθεί και θα πραγματοποιηθεί η ένταξη συνολικά 12.500 υπαλλήλων στο πρόγραμμα της κινητικότητας έως το τέλος Σεπτεμβρίου.Υπενθυμίζεται ότι ήδη εντάχθηκαν στο πρόγραμμα της κινητικότητας 4.289 υπάλληλοι τον Ιούλιο.
Ακολουθεί η ένταξη των υπόλοιπων υπαλλήλων, που θα συμπληρώσουν τον αριθμό των 12.500, οι οποίοι πρέπει να έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα της κινητικότητας έως το τέλος Σεπτεμβρίου και θα προέρχονται από όλα τα υπουργεία και τους εποπτευόμενους φορείς τους, στη βάση της αξιολόγησης των δομών τους και των σχετικών σχεδίων στελέχωσης. 
Στο πρόγραμμα της κινητικότητας θα τεθούν συνολικά 25.000 από το σύνολο των 618.709 τακτικών υπαλλήλων, ένα ποσοστό που, όπως υποστήριζε το αρμόδιο υπουργείο, δεν υπερβαίνει το 4% του συνόλου. 
Τα βήματα για τη διαδικασία της κινητικότητας, όπως αυτά παρουσιάζονται στην εγκύκλιο, είναι: 
1. Αποφάσεις Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης για τη νέα δομή και τη στελέχωση των υπουργείων και των εποπτευόμενων φορέων τους.
2. Εκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για τη σύσταση και την κατάργηση θέσεων στις ανωτέρω δομές και ενημέρωση του ΥΔΙΜΗΔ.
3. Απόφαση ΥΔΙΜΗΔ για τον αριθμό και τα προσόντα των υπαλλήλων που θα μετακινηθούν ανά φορέα υποδοχής.
4. Κατάθεση αιτήσεων, έλεγχος πιστοποιητικών και συμπλήρωση πινάκων συνδρομής κριτηρίων από τους φορείς προέλευσης των υπαλλήλων.
5. Επιλογή υπαλλήλων που θα διατεθούν κατά σειρά προτεραιότητας από τους φορείς υποδοχής.
6. Εκδοση Υπουργικής Απόφασης μετάταξης - μεταφοράς του υπαλλήλου στη νέα θέση. 
Ολη η διαδικασία τελεί υπό τον έλεγχο και την εποπτεία του ΑΣΕΠ, το οποίο έχει αναλάβει τη μοριοδότηση των υπαλλήλων στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων που το ΥΔΙΜΗΔ υιοθέτησε τόσο για την ένταξή τους σε καθεστώς διαθεσιμότητας όσο και για την επανατοποθέτησή τους. 
Σημειώνεται ότι έχουν ήδη τεθεί σε διαθεσιμότητα: 
α) υπάλληλοι ειδικότητας σχολικών φυλάκων, ανεξαρτήτως κατηγορίας εκπαίδευσης, με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ
β) προσωπικό δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των ειδικοτήτων κατά κλάδο και κατηγορία, όπως αναφέρονται στο άρθρο 82 του ν.4172/13.
γ) μόνιμοι και με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ οδηγοί και τεχνικό προσωπικό της Διεύθυνσης Κρατικών Αυτοκινήτων του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Με τις διατάξεις του άρθρου 81 του ίδιου νόμου τίθενται σε διαθεσιμότητα από 23/9/2013 υπάλληλοι ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ της Δημοτικής Αστυνομίας. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα τυπικά προσόντα των ως άνω υπαλλήλων, οι φορείς πρέπει να αποστείλουν σχετικό τεκμηριωμένο ως προς τις υπηρεσιακές ανάγκες αίτημα προς το Τριμελές Συμβούλιο του άρθρου 5 παρ. 3 του ν.4024/11 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση trimeles@ydmed.gov.gr.

Νίκος Ελευθερόγλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου