8.2.16

Τι συμβαίνει με τα ρουσφέτια του ΣΥΡΙΖΑ;Γιατί υπάρχει στον ΣΥΡΙΖΑ τέτοια πρεμούρα για διορισμούς, σαν να μην υπάρχει αύριο; Γιατί άραγε, μετά την πάνδημη κοινωνική κατακραυγή, η κυβέρνηση που ήθελε να επικαλείται το «ηθικό πλεονέκτημα της Αριστεράς» συνεχίζει με αμείωτους ρυθμούς να προσλαμβάνει τα δικά της παιδιά στο Δημόσιο, με αυξημένους μάλιστα μισθούς;
Η απάντηση ίσως βρίσκεται στο… καταστατικό του κόμματος! Όσοι γνωρίζουν από μέσα τις δομές και την ανθρωπογεωγραφία του κυβερνητικού κόμματος, υποστηρίζουν ότι μέσω του μισθού που λαμβάνουν όσοι κατέχουν θέσεις στο δημόσιο, χρηματοδοτείται (και) ο ΣΥΡΙΖΑ!Αν αυτό είναι αλήθεια, τότε μπορούμε να καταλάβουμε για ποιόν λόγο η κυβέρνηση συνεχίζει να διορίζει τα δικά της παιδιά σε θέσεις κλειδιά, παρά τις έντονες αντιδράσεις που δημιουργεί αυτή η πρακτική. 
Αν τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ εφαρμόζουν κατά γράμμα τα όσα ορίζει το καταστατικό του κόμματός τους, η διαδικασία που «πρέπει» να ακολουθείται είναι η ακόλουθη: Με τους φόρους των Ελλήνων φορολογουμένων, αρχικά χρηματοδοτούνται οι μισθοί των συγγενών και κομματικών παρατρεχάμενων που διορίζει ο ΣΥΡΙΖΑ στο Δημόσιο. Αυτοί, στη συνέχεια, βάσει του καταστατικού του κόμματος (εφόσον είναι μέλη) οφείλουν να παραδίδουν ολόκληρο τον μισθό τους στο κόμμα! Στη συνέχεια, το κόμμα κρατάει όσα κρίνει ότι του χρειάζονται και επιστρέφει ένα μικρότερο επιμίσθιο!
Πρόκειται για όσα προβλέπει το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ, για τις πηγές χρηματοδότησής του, (Άρθρο 29 παράγραφος 3) που ορίζει ρητά τα ακόλουθα:
"Με ευθύνη της Κεντρικής Επιτροπής καταρτίζεται αναλυτικό μισθολόγιο για όσους έχουν επαγγελματική σχέση με την κόμμα. Σε αυτό εντάσσονται και όσοι κατέχουν έμμισθη θέση ή δημόσιο αξίωμα μετά από πρόταση (ή με την έγκριση) του κόμματος (κομματικά στελέχη, επιστημονικοί συνεργάτες, μετακλητοί, αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης, βουλευτές, ευρωβουλευτές, διορισμένοι σε πολιτικές θέσεις του κράτους ή εποπτευόμενων φορέων κ.λπ.). Οι τελευταίοι αποδίδουν στο ταμείο του κόμματος το σύνολο των αποδοχών τους από τις εν λόγω θέσεις και λαμβάνουν από το κόμμα τον προβλεπόμενο μισθό. Ειδική μέριμνα υπάρχει για την κάλυψη τυχόν πρόσθετων φορολογικών υποχρεώσεων. Με ειδική ρύθμιση καθορίζεται η οικονομική εισφορά αποσπασμένων από το δημόσιο στελεχών, η οποία πάντως δεν μπορεί να τα οδηγεί να λαμβάνουν μικρότερο μισθό από αυτόν που έπαιρναν στην κανονική τους θέση".
Για όσους σπεύσουν να δικαιολογήσουν την συγκεκριμένη διαδικασία, να υπενθυμίσουμε ότι το καταστατικό κάθε κόμματος είναι το “ευαγγέλιό” του, είναι το μόνο έγγραφο που έχει νομική ισχύ!
Αν πράγματι η συγκεκριμένη διαδικασία τηρείται στο ακέραιο, τόσο η κυβέρνηση, όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ, οφείλουν να δημοσιοποιήσουν αμέσως τον κατάλογο των κομματικών στελεχών που διόρισαν στο δημόσιο. Όπως οφείλουν αμέσως, να δημοσιοποιήσουν αναλυτικά τις εισφορές των μελών τους προς το κόμμα.
Το λιγότερο που οφείλει ο ΣΥΡΙΖΑ έναντι των Ελλήνων πολιτών είναι να ενημερώσει για το πού ακριβώς κατευθύνονται οι φόροι του.  
Οι πολίτες έχουν υποστεί αιματηρές θυσίες για να ανέχονται οι φόροι τους να κατευθύνονται σε  έμμεση χρηματοδότηση κομματικών δράσεων, προπαγανδιστικών εντύπων ή αφισοκολλήσεων. Άλλωστε,  πριν έναν χρόνο, επέλεξαν τον ΣΥΡΙΖΑ για το “ηθικό πλεονέκτημα” που επικαλείτο σε σχέση με τους προηγούμενους που κυβέρνησαν τη χώρα.
Δυστυχώς όμως για την χώρα, φαίνεται ότι το  “πλεονέκτημα” μετατρέπεται μέρα με τη μέρα σε βασικό μειονέκτημα της πρώτης κυβέρνησης της “Αριστεράς”.
Ας μην ξεχνάμε την κριτική που άσκησε στο παρελθόν ο ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες κυβερνήσεις και με περιστατικά λιγότερο προκλητικά σε σχέση με αυτά που συναντάμε σήμερα...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου