11.5.16

Πόσα παίρνουν οι «καρανίκες»;Με εγκύκλιό του ο Γιώργος Χουλιαράκης αποκαλύπτει την προνομιακή μεταχείριση μετακλητών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων.

Έξι μήνες μετά, ακόμα ψάχνουν στην κυβέρνηση ποιοι είναι οι νέοι μισθοί που ψήφισαν για το δημόσιο. Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κύριος Γιώργος Χουλιαράκης υποχρεώθηκε να εκδώσει νέα εγκύκλιο στην οποία επισημαίνει ότι λόγω πολλών ερωτημάτων που είχαν δημιουργηθεί «και λόγω αναγκαίων διορθώσεων, κρίνουμε απαραίτητη την αναθεώρηση και την εκ νέου αποστολή της ερμηνευτικής εγκυκλίου του νόμου, προκειμένου να προβείτε στην ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του». Με την έκδοση της παρούσας η προηγούμενη εγκύκλιος ανακαλείται.

 


Τι ορίζει η νέα εγκύκλιος:
Ο βασικός μισθός του πρωτοδιοριζόμενου στο δημόσιο είναι 780 ευρώ.  Όχι για όλους όμως. Οι μετακλητοί και όσοι βρίσκονται κοντά στην κυβέρνηση παίρνουν κάτι καλύτερο: αντί για 19 κλιμάκια που έχουν να διανύσουν οι οι πτυχιούχοι, ή 13 που ισχύει για όσους έχουν απολυτήριο δημοτικού, γυμνασίου (ΥΕ) και λυκείου (ΔΕ), τα πρόσωπα της κυβέρνησης μεταπηδούν με το που μπαίνουν στο δημόσιο κατευθείαν στα ανώτατα Μισθολογικά Κλιμάκια (ΜΚ) ή στο καταληκτικό -και με μπόνους 20%-50% στο μισθό τους…


Συγκεκριμένα με την Εγκύκλιο Χουλιαράκη:
- Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων κατατάσσονται στο καταληκτικό Μ.Κ. της Π.Ε. κατηγορίας (Μ.Κ. 19), πολλαπλασιαζόμενου του αντίστοιχου βασικού μισθού (2.154 €) με το συντελεστή 1,5. Συνεπώς ο νέος βασικός μισθός Γενικού Γραμματέα Υπουργείου ορίζεται στο ποσό των 3.231 €. Μαζί με το επίδομα θέσης ευθύνης (1.400 €) οι αποδοχές του ανέρχονται στο ποσό των 4.631 € μηνιαίως.
- Αναπληρωτές Γενικοί Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς Υπουργείων κατατάσσονται στο καταληκτικό Μ.Κ. της Π.Ε. κατηγορίας (Μ.Κ. 19), πολλαπλασιαζόμενου του αντίστοιχου βασικού μισθού (2.154 €) με το συντελεστή 1,3. Συνεπώς, ο νέος βασικός μισθός Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα και Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου ορίζεται στο ποσό των 2.800 €. Μαζί με το επίδομα θέσης ευθύνης του άρθρου 16 (1.150 €) οι αποδοχές του ανέρχονται στο ποσό των 3.950 € μηνιαίως.
-  Οι υπάλληλοι της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων 1ου και 2ου βαθμού λαμβάνουν το εβδομήντα τοις εκατό (70%) και εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) αντίστοιχα του βασικού μισθού του Ειδικού Γραμματέα. Συνεπώς ο βασικός μισθός των ανωτέρω ορίζεται στο ποσό των 1.960 € και 1.820 € αντίστοιχα.
- Μετακλητοί Διευθυντές των πολιτικών γραφείων των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών κατατάσσονται στο καταληκτικό Μ.Κ. της Π.Ε. κατηγορίας (2.154 €).
- Μετακλητοί ειδικοί σύμβουλοι των Γενικών Γραμματειών του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης, της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, των λοιπών μελών της Κυβέρνησης, των υφυπουργών κλπ, καθώς και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, κατατάσσονται ως εξής :
οι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών στο Μ.Κ. 17 της κατηγορίας τους (Π.Ε. 2.036 €, Τ.Ε. 1.917 €), οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 7 (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) στο Μ.Κ. 16 της κατηγορίας τους (Π.Ε. 1.977 €, Τ.Ε. 1.862 €)

οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Μ.Κ. 15 της κατηγορίας τους (Π.Ε. 1.918 €, Τ.Ε. 1.807 €).
Οι λοιποί (δηλαδή και απόφοιτοι δημοτικού) κατατάσσονται στο Μ.Κ. 13 της κατηγορίας τους (Π.Ε. 1.800 €, Τ.Ε. 1.697 €).
- Μετακλητοί ειδικοί συνεργάτες των Γενικών Γραμματειών του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης, των λοιπών μελών της Κυβέρνησης, των υφυπουργών, των Γενικών, Αναπληρωτών Γενικών και Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων, καθώς και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, κατατάσσονται ως εξής:
οι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών στο Μ.Κ. 15 της κατηγορίας τους (Π.Ε. 1.918 €, Τ.Ε. 1.807 €),
οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) στο Μ.Κ. 14 της κατηγορίας τους (Π.Ε. 1.859 €, Τ.Ε. 1.752 €)
οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Μ.Κ. 13 της κατηγορίας τους (Π.Ε. 1.800 €, Τ.Ε. 1.697 €).
Οι κάτοχοι πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης στο Μ.Κ. 11 της κατηγορίας τους (Π.Ε. 1.682 €, Τ.Ε. 1.587 €).
Οι λοιποί κατατάσσονται στο Μ.Κ. 13 της κατηγορίας που ανήκουν (Δ.Ε. 1.578 €).
Οι λοιποί μετακλητοί κατατάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 3 του ίδιου άρθρου.  Δηλαδή κατατάσσονται μισθολογικά όπως και οι λοιποί υπάλληλοι.
-  οι μηνιαίες αποδοχές των προϊσταμένων των ειδικών γραφείων της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, είναι ίσες με αυτές των υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων 1ου βαθμού. Δηλαδή ο βασικός μισθός τους ορίζεται στο ποσό των 1.960 € μηνιαίως, ενώ παράλληλα δικαιούνται και το επίδομα θέσης ευθύνης της υποπ. αγ της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 16 (600 €).
- Για τη μισθολογική κατάταξη συνεργατών των αιρετών των Περιφερειών της Χώρας, οι ειδικοί σύμβουλοι κατατάσσονται στο Μ.Κ.10 της Π.Ε. κατηγορίας (1.623 €), οι ειδικοί συνεργάτες στο Μ.Κ. 9 της Π.Ε. κατηγορίας (1.564 €) και οι επιστημονικοί συνεργάτες στο Μ.Κ. 11 της Π.Ε. κατηγορίας (1.682 €).
- Για τη μισθολογική κατάταξη των ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών και επιστημονικών συνεργατών των αιρετών των Δήμων και των Συνδέσμων Δήμων.

Ειδικότερα :
α. Για Δήμους μέχρι 20.000 κατοίκους:
i. Ειδικοί Σύμβουλοι στο Μ.Κ. 4 της Π.Ε. κατηγορίας (1.269 €).
ii. Επιστημονικοί Συνεργάτες στο Μ.Κ. 2 της Π.Ε. κατηγορίας (1.151 €).
iii. Ειδικοί συνεργάτες στο Μ.Κ. 1 της Π.Ε. κατηγορίας (1.092 €).
β. Για Δήμους από 20.000 έως 100.000 κατοίκους .
i. Ειδικοί Σύμβουλοι στο Μ.Κ. 5 της Π.Ε. κατηγορίας (1.328 €).
ii. Επιστημονικοί Συνεργάτες στο Μ.Κ. 4 της Π.Ε. κατηγορίας (1.269 €).
iii. Ειδικοί συνεργάτες στο Μ.Κ. 2 της Π.Ε. κατηγορίας (1.151 €).
γ. Για Δήμους από 100.000 κατοίκους και άνω.
i. Ειδικοί Σύμβουλοι στο Μ.Κ. 7 της Π.Ε. κατηγορίας (1.446 €).
ii. Επιστημονικοί Συνεργάτες στο Μ.Κ. 5 της Π.Ε. κατηγορίας (1.328 €). 8
iii. Ειδικοί συνεργάτες στο Μ.Κ. 4 της Π.Ε. κατηγορίας (1.269 €). 
     


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου