22.5.13

Επιτάχυνση της ανάπτυξης …


(μέσω ενός δυναμικού πλαισίου ενίσχυσης της καινοτομίας).

Προκειμένου η ελληνική οικονομία να γίνει και πάλι ανταγωνιστική, απαιτούνται στοιχεία διαφοροποίησης, που θα την καθιστούν ελκυστική για επενδύσεις και ειδικότερα για εγκατάσταση νεοφυών επιχειρήσεων (startups).
Η πολιτεία πρέπει όχι μόνο να παροτρύνει και να ενεργοποιήσει το ημεδαπές ανθρώπινο δυναμικό υψηλού μορφωτικού επιπέδου, αλλά επίσης και να προσελκύσει αντίστοιχο δυναμικό από το εξωτερικό, ώστε να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα, με σημαντικά οφέλη για τους ίδιους αλλά και για τον τόπο.
Σημειώνεται ότι σε παγκόσμιο επίπεδο παρατηρείται έντονη προσπάθεια από πολλές χώρες, οι οποίες διαμορφώνουν τις κατάλληλες συνθήκες προκειμένου να προσελκύσουν καινοτόμες επιχειρήσεις.
Παραδείγματα –πέραν της Αμερικής- αποτελούν η Ολλανδία, το Λουξεμβούργο, η Σιγκαπούρη, η Ουγγαρία, κ.ά., με ολοκληρωμένα προγράμματα διασφάλισης της πνευματικής ιδιοκτησίας (“IP boxes”).
Επιπλέον, το εγχείρημα της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας αποδείχθηκε παντελώς αδύναμο διότι ακριβώς δεν είχε ουσιαστικά στοιχεία καινοτομίας όσον αφορά την στρατηγική προσέλκυσης ανθρώπινου δυναμικού και φυσικά, κεφαλαίων, παρόλο που στόχευε στην καινοτομία...


Για να καταστεί η Ελλάδα ελκυστικός προορισμός για την ίδρυση και δραστηριοποίηση νέων επιχειρήσεων και ειδικότερα νεοφυών επιχειρήσεων νέας τεχνολογίας (startups), απαιτούνται ισχυρά κίνητρα πέραν των αυτονόητων μέτρων που αφορούν στη διοικητική μεταρρύθμιση και στην απλοποίηση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων εταιριών (τα οποία ως ένα βαθμό μπορούμε να πούμε ότι έχουν αρχίσει να υλοποιούνται).
Το βασικότερο είναι ότι βιώσιμη και αειφόρος ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα μόνο όταν υπάρξουν ξεκάθαρα και αδιασάλευτα κίνητρα προς τους δημιουργούς της καινοτομίας για την εγκατάσταση των δραστηριοτήτων τους εντός Ελλάδας.
Πιο συγκεκριμένα προτείνονται τα εξής μέτρα:
Φοροαπαλλαγή ύψους 90% επί των κερδών που προέρχονται ως αποτέλεσμα προστιθέμενης αξίας πνευματικής ιδιοκτησίας, που έχει κατατεθεί εντός Ελλάδος, τουλάχιστον για μία δεκαετία από την έναρξη λειτουργίας των επιχειρήσεων.
Να σημειώσουμε ότι αντίστοιχα το Λουξεμβούργο προσφέρει 80% φοροαπαλλαγή επί των κερδών.
Ενίσχυση και εξειδίκευση των φορέων για την καταχώριση πνευματικής ιδιοκτησίας (π.χ. patent office, copyright & escrow offices, trade mark office, κτλ.), όλοι στο οργανόγραμμα ενός αποκλειστικά υπουργείου ή Γραμματείας
Δεσμευτικά σταθερό νομοθετικό πλαίσιο για τουλάχιστον μία δεκαπενταετία (πιθανώς και σε συνταγματικό επίπεδο, εξαιρετικά δύσκολο αυτό όμως, το αναγνωρίζουμε), χωρίς σημαντικές τροποποιήσεις της συγκεκριμένης νομοθεσίας.
Οι μόνες τροποποιήσεις που θα επιτρέπονται θα είναι καθαρά «λειτουργικού» χαρακτήρα μετά από την εμπειρία που θα αποκτάται κατά την υλοποίηση των προηγούμενων
Για κάθε δράση που θα αφορά σε χρηματοδοτήσεις ή στρατηγικές ανάπτυξης σε νέες τεχνολογίες, τον πρώτο λόγο να τον έχουν οι επιχειρηματίες και μετά οι πανεπιστημιακοί και οι ερευνητές.
Τα οφέλη, με την προϋπόθεση του προαναφερθέντος ελκυστικού πλαισίου, προβλέπονται να είναι τα εξής:
H ελληνική οικονομία (και κοινωνία) θα πάψει να αιμορραγεί προς το εξωτερικό, χάνοντας το πολύτιμο ανθρώπινο κεφάλαιό της, αλλά αντιθέτως θα προσελκύσει και νέες επιχειρήσεις από το εξωτερικό, οι οποίες αναζητούν το πλέον γόνιμο  περιβάλλον σε παγκόσμιο επίπεδο (με βασικά κριτήρια το φορολογικό και το διαδικαστικό).
Να σημειώσουμε εδώ ότι ο ένας εκ των υπογραφόντων του παρόντος, είχαν την εμπειρία να έρθουν σε επαφή με στελέχη της Boeing, το 2008, οι οποίοι είχαν έρθει στην Θεσσαλονίκη για να αξιολογήσουν τις προοπτικές επένδυσης στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας.
Φυσικά, όπως ήρθαν, έφυγαν...
H Ελλάδα μπορεί να καταστεί παγκόσμιος προορισμός εναπόθεσης νέων ιδεών, πατέντων και γενικά  πνευματικής ιδιοκτησίας.
Απαιτεί χρόνο, αλλά μπορεί να αποτελέσει έναν εφικτό στόχο!
Θα δημιουργηθεί οικοσύστημα καινοτομίας με πολλαπλασιαστικά και παράπλευρα οφέλη, στα πλαίσια του “brand naming” της Ελλάδας και όχι φυσικά με εγχειρήματα τύπου Ζώνης Καινοτομίας, που καρκινοβατούν ή πεθαίνουν.
Θα δημιουργηθεί σημαντική υπεραξία από νέες, καινοτόμες δραστηριότητες.
Θα ενισχυθεί η απασχόληση και μάλιστα με θέσεις υψηλού επιπέδου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η παρούσα πρόταση δεν προϋποθέτει επενδύσεις από πλευράς της Ελληνικής πολιτείας, παρά μόνον παραχωρήσεις δημοσίων εκτάσεων ίσως και μπορεί να υλοποιηθεί γρήγορα, εφόσον βέβαια δημιουργηθεί ένα σχήμα οργάνωσης του εγχειρήματος αποκλειστικά υπό την αιγίδα του ΠΘ, τουλάχιστον στα πρώτα έτη υλοποίησης, στο πλαίσιο της δημιουργίας μίας νέας Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, η οποία δε θα πρέπει να έχει καμία σχέση με την παρούσα ΓΓΕΤ της διαχείρισης των ΕΣΠΑ για έρευνα και καινοτομία...

Νεύτων (και ο φίλος του)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου